Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Duitsland wil afgeschafte titel 'meester' deels herinvoeren

De Duitse overheid wil de titel 'meester' voor een aantal beroepen weer herinvoeren nadat deze kwalificatie eerder was afgeschaft. Dit geldt onder meer voor de parketteur.

Na hevige discussies heeft de Duitse Bondsdag besloten om voor een twaalftal beroepen de titel 'meester' weer in te voeren als blijk van vakmanschap. Het gaat onder meer om parketteurs, tegelzetters, houtdraaiers en mensen die zonwering en rolluiken monteren. Het herintroduceren van de meestertitel wordt gezien als een sterk signaal voor 'meer kwaliteit' en 'versterkt de toekomstige levensvatbaarheid' van bedrijven, zo wordt gesteld door organisaties die zich sterk maken voor de titel 'meester' als synoniem voor een gekwalificeerde ambachtsman. Zo is er flink gelobbyd onder de titel Ja, zum Meister.

Leerling-gezel-meester
De meestertitel past in de eeuwenoude trits leerling-gezel-meester die in Duitsland nog steeds alom wordt gepraktiseerd. Toch vond de overheid het nodig om de arbeidsmarkt te liberaliseren en werden oude principes overboord gegooid. Dat wordt nu dus deels teruggedraaid en voorstanders van de duale leerweg (leerlingen worden binnen een bedrijf opgeleid) stellen dat dit niet alleen de kwaliteit van producten ten goede komt, maar wijzen ook op duurzaam ondernemerschap en bescherming van de culturele identiteit.

Ontwikkelingen in Oostenrijk
In Oostenrijk wil de overheid, in navolging wat eerder in buurland Duitsland gebeurde, de meestertitel juist afschaffen voor een aantal beroepen omdat dat belemmerend zou werken in een liberale arbeidsmarkt. Tegenstanders daarvan wijzen nu op de omslag in Duitsland: zie je wel dat het niet werkt.

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2023 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten