Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Europa worstelt met verwerking oude matrassen

In Europa is geen eenheid in regelgeving over het verwerken van oude matrassen. Recyclen, storten, verbranden, vergassen; alles komt voor.

Tijdens het jaarlijkse congres van de EBIA (European Bedding Industries’ Association), de overkoepelende organisatie van de Europese beddenindustrie, kwam het thema wederom aan de orde. Wederom, want al jaren wordt er gediscussieerd over wat te doen met afgedankte matrassen.

Verschillen per land
Dat verschilt per land. In Frankrijk is een hoop wettelijk geregeld over het verzamelen en verwerken van meubels en matrassen en hierbij werken fabrikanten en detaillisten samen. In België is men in een vergevorderd stadium om in de Vlaamse regio’s de verantwoordelijkheid grotendeels bij de fabrikant neer te leggen. In Italië, Spanje en Engeland is er nog discussie om de verantwoordelijkheid bij de fabrikant neer te leggen.

30 miljoen per jaar
In Nederland wordt een behoorlijk deel (naar schatting 300.000 van de 800.00 per jaar) van de oude matrassen gerecycled door het bedrijf RetourMatras in Lelystad. Officieel worden oude matrassen gezien als grof huishoudelijk afval en de meeste matrassen gaan de verbrandingsoven in. Naar schatting gebeurt dat met 60% van de 30 miljoen matrassen die per jaar op de Europese markt komen.
Ook in Duitsland worden veel matrassen gerecycled, maar dat heeft nadelen. Grootschalig recyclen vergt namelijk nogal wat investeringen. Ook moet de latex en het schuim uit de matrassen concurreren met schuim uit autostolen en nieuw schuim dat overblijft bij de productie van latex en polyetherblokken.

Omzetten in gas
Er wordt geëxperimenteerd met het composteren en vergisten van matrassen. Nadeel hiervan is de lange tijd van verwerking. Een mogelijk aantrekkelijk alternatief is via een chemisch proces te komen tot omzetting in gas dat kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken.
Het opwekken gebeurt nu ook via het verbranden van de matrassen. Omdat er in Europa veel verbrandingsinstallaties zijn en het relatief makkelijk is om te verbranden, gebeurt dat op grote schaal. Storten is nog steeds praktijk in een aantal landen, maar zal naar verwachting in de periode 2018-2020 niet meer mogelijk zijn.
 

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2021 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten