Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Helft bedrijven vreest voor voortbestaan door coronacrisis

Veel bedrijven vrezen voor hun voortbestaan als de coronacrisis lang aanhoudt. Vooral kleinere bedrijven zijn somber gestemd. Opvallend is dat ruim een kwart van ondernemers in de detailhandel meer omzet verwacht in het tweede kwartaal, zo meldt het CBS.
 


Opmerking vooraf: de hieronder gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op basis een begin april gehouden onderzoek onder bedrijven naar de verwachte gevolgen van de coronacrisis. Dat was dus ruim voordat er maatregelen ter versoepeling van de lockdown werden aangekondigd. Het onderzoek gaat over niet-financiële bedrijven en bevat gegevens van de Kamer van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), MKB-Nederland en VNO-NCW.

Als wij inzoomen op het tweede kwartaal (waar wij nu dus middenin zitten) dan blijken vooral ondernemers in de horeca zeer negatief te zijn over hun omzetten, een logisch gevolg van de totale sluiting van de horeca op 15 maart. Ook ondernemers in autohandel- en reparatie en cultuur, sport en recreatie zijn sterk negatief over hun te verwachte omzetten in het tweede kwartaal (zie bovenste tabel). Opvallend is dat de verwachte omzetafname bij de detailhandel in het tweede kwartaal wel meevalt, in weerwil van de paniekverhalen in de pers dat er een bloedbad in de winkelstraten dreigt. Tegelijkertijd geven de ondernemers in de detailhandel aan - meer dan in welke sector dan ook - dat zij verwachten dat de omzet in het tweede kwartaal sterk zal teruglopen.
 


Detailhandel buitenbeentje
Als de crisis langer gaat duren, worden veel ondernemers pessimistischer over hun toekomst; 15% verwachtte begin april de continuïteit van hun bedrijf niet te kunnen handhaven als de coronacrisis langer dan twee maanden duurt. Dat percentage verdubbelt als de crisis drie tot zes maanden duurt. Ondernemers in de horeca zijn daarbij begin april het meest pessimistisch. Bijna 36% denkt het bedrijf gedurende hooguit twee maanden coronacrisis te kunnen continueren en 33% drie tot maximaal zes maanden. Ook hier is de detailhandel een buitenbeentje; bijna de helft van de detaillisten geeft aan niet te kunnen vertellen hoe zij er zullen voorstaan als de crisis langer gaat duren (zie tabel 2).

Kleinere bedrijven somberst
Het zijn vooral de kleinere bedrijven (5 tot 20 werkzame personen) die verwachten de crisis niet te zullen overleven als deze langer dan twee maanden duurt. Mocht de crisis langer dan een half jaar duren dan vreest 56% van de kleinere bedrijven voor hun voortbestaan. Grotere bedrijven (50 of meer werkzame personen) verwachten minder snel in gevaar te komen.

NB: Medio maart kwam het kabinet met diverse noodmaatregelen om bedrijven economisch te ondersteunen. Inmiddels zijn de beperkende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus iets losser geworden en lijkt het erop dat er een nieuwe golf van steun voor bedrijven gaat komen.

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2022 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten