Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Home Trade Center legt focus op gedrag consument (1)

Het Home Trade Center legt voortaan de nadruk op de consument die rechtstreeks in contact kan komen met ‘de fabrikant’ in het centrum. Vooral aan de binnenkant gaat op de schop en de naam verandert in de woonfabriek.

De meeste plannen die het Home Trade Center (HTC) in Nieuwegein wil doorvoeren, waren al bekend, maar zijn nu duidelijker uitgekristalliseerd. Het meest duidelijk zal de verandering zichtbaar worden door een andere invulling van de entree en (vooral) het atrium. De werkelijke verandering zit echter ‘aan de achterkant’ en dat is dat het centrum zich nadrukkelijk wil aanpassen aan de veranderde marktomstandigheden waarbij de consument een steeds sterkere rol krijgt in het totale proces van productie tot en met aflevering van de diverse interieurproducten. ‘De macht is aan de consument en de consument bepaalt’, aldus Anne-Marie Burger, directeur van het HTC.

Meerdere keren consumentendagen
Komend jaar zullen er 4 à 5 keer speciale dagen komen voor consumenten, iedere keer van vrijdag tot en met zondag. De consumenten mogen niet rechtstreeks kopen, bestellen kan wel en de uitlevering vindt plaats via de geëigende kanalen. De exposant bepaalt de consumentenverkoopprijs en moet zelf zijn beleid bepalen ten aanzien van zijn klant, de retailer. Er worden mystery shoppers ingezet om te controleren of exposanten zich aan de regels houden en ‘2x geel is rood.’

2014 overgangsjaar
De beurs in oude vorm verdwijnt niet, maar zal nog maar eenmaal per jaar plaatsvinden in september. Komend jaar is een overgangsjaar want de voorjaarsbeurs in februari gaat gewoon door. Het woord beurs is echter geschrapt en het zullen 'Interieur Vakdagen' zijn. Per september 2014 is dus de eerste ‘beurs-nieuwe stijl’.

Maandagopenstelling blijft
De openstelling op maandagen blijft en wordt in zoverre uitgebreid dat ook consumenten welkom zijn, maar dat geldt dan eigenlijk vooral voor de maandagen na de consumentdagen. De maandag wordt betiteld als ‘servicedag’. Belangrijke voorwaarde is dat op alle dagen dat het centrum open is voor publiek, dus ook op de consumentendagen, er professionals aanwezig zijn, ‘dus geen hostessen’, aldus Burger. Eventueel kunnen er - als er behoefte aan blijkt te zijn – extra ‘events’ worden gehouden buiten de b-to-b en b-to-c dagen.

Naamsverandering: de woonindustrie
Het centrum verandert de naam in de woonindustrie waarbij het de bedoeling is dat hierdoor een link wordt gelegd naar de industrie, de maker van het product. De aanleiding voor iedere bezoeker zal zijn om producten te zien, maar de kern wordt het faciliteren van transacties. Burger: ‘Het wordt een centrum voor de interieurbranche dat gericht is op het faciliteren van transacties tussen fabrikanten consument. Het centrum moet zorgen voor meer ketensamenwerking, meer traffic en meer omzet.’

Marketing en communicatie
Vanwege de op handen zijnde veranderingen en het nadrukkelijk uitnodigen van consumenten zal er veel gedaan worden aan marketing en communicatie. De uitwerking daarvan is nu in volle gang en zal enige tijd in beslag nemen. Er komt een nieuwe website met informatie, inspiratie en blogs. Consumenten kunnen via de site advies vragen en afspraken plannen met fabrikanten en stylisten.

Nieuwe bezoekersgroepen
Gezocht wordt naar uitbreiding van het huidige bestand van exposanten en dat kan in de diepte en in de breedte zijn. Mede door het wegvallen van de Toonkamer in Utrecht, waar fabrikanten uit het hogere segment zich manifesteerden, wordt gekeken of deze zich kunnen profileren in de woonfabriek. Niet uitgesloten worden bedrijven die zich bezig houden met keukens en sanitair. Ook zal moeite worden gedaan om nieuwe professionele bezoekersgroepen aan te trekken zoals architecten en projectinrichters.

Fysiek zal er in en buiten het centrum behoorlijk wat veranderen. Meer daarover morgen op de site.

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2021 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten