Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

INretail: 12% meer banen mogelijk bij soepeler regelgeving

Volgens brancheorganisatie INretail zou het aantal banen in de detailhandel kunnen stijgen, maar wordt dit tegengehouden door starre wet- en regelgeving. ‘De politiek heeft ondernemers kopschuw gemaakt’, stelt directeur Jan Meerman.

Er zouden veel fulltime kunnen worden gecreëerd in de mode-, schoenen-, sport- en woondetailhandel als de wet- en regelgeving ondernemers niet zo zou frustreren, stelt INretail. De brancheorganisatie hield een onderzoek onder 527 leden en zegt op grond daarvan dat 12% meer banen mogelijk zouden kunnen zijn. Deze worden nu niet geschapen omdat ondernemers belemmeringen ondervinden vanwege knellende wet- en regelgeving. Liefst 84% voelt zich hierdoor belemmerd om werknemers een vast contract aan te bieden.

Belemmeringen
De belangrijkste belemmeringen die ondernemers ervaren in de wetgeving zijn ontslagprocedures bij een vast contract (78%), de verplichte transitievergoeding (61%), reïntegratiekosten bij ziekte (59%) en loondoorbetalingsverplichtingen bij langdurige ziekte (52%).

Wel/geen vast dienstverband
De belemmeringen worden volgens INretail sterker omdat juist nu de economie aantrekt werkgevers graag mensen zouden willen aannemen. Ook zouden zij huidige medewerkers met een tijdelijk contract een vast dienstverband willen aanbieden. Nu zien zij daar veelal van af vanwege de hinder die zij ondervinden van de wet- en regelgeving.

Politiek signaal
INretail ziet in de onderzoeksuitkomsten een belangrijk signaal naar de politiek dat zichtbaar moet worden in het regeerakkoord. Directeur Jan Meerman: ‘Drempels die banengroei dwarsbomen, moeten eruit. De duur van de loondoorbetaling bij ziekte moet aangepakt worden en de ontslagprocedures en -vergoedingen moeten eenvoudiger. De scheve verdeling van verantwoordelijkheden moet aangepakt worden. Een oplossing is te vinden in meer balans tussen de risico’s die werkgevers en werknemers dragen.’

Kabinetsformatie
Hoewel het onderzoek zich beperkt tot de branches die INretail vertegenwoordigt, geldt dat volgens Meerman ook voor andere branches. Die 12% banengroei zou dus kunnen gelden voor een veel grotere groep waarbij met name gekeken wordt naar de retail en het mkb als geheel. Dat INretail de onderzoeksresultaten nu naar buiten brengt heeft een politiek tintje. Overleg tussen MKB-Nederland en de vakbonden loopt stroef, met name wat betreft het ontslagrecht. Beide partijen willen toch iets bereiken omdat zij een advies willen uitbrengen voordat er een nieuw kabinet gevormd is.
 

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2021 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten