Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

INretail lanceert woontrends en bijpassende trendwaaier

Met het achterhalen en benoemen van woontrends en een daarbij passende fysieke trendwaaier geeft INretail haar leden een hulpmiddel bij inkoop, styling en marketing. In juni komen er twee bijeenkomsten ter toelichting.


Brancheorganisatie INretail wil met de trendwaaier de leden helpen als houvast om 'doordachte keuzes' te maken. Die keuzes hebben in eerste instantie betrekking op de inkooporientatie want wat zijn de (komende) trends en hoe zien die eruit? Om dit helder te krijgen maakte INretail gebruik van de kennis van trendwatcher Aafje Nijman die een viertal woontrends onderscheidt. Deze zijn vertaald in een trendwaaier waarbij iedere trend is vertaald naar kleuren, materialen, vormen en de toepassingen ervan.

Houvast geven
De waaier, getiteld Woontrends in 2020, is bedoeld als kieshulp om de winkelier houvast te geven voor het komende herfst-winterseizoen. Met de kennis van de trends in het achterhoofd kan de retailer inkopen doen die goed aansluiten bij wat de consument wil, zo stelt INretail. 'Met het onderzoek dat tot de trendwaaier leidde, bieden we ondernemers inspiratie om vanuit het eigen winkelconcept in te spelen op de laatste woontrends. Om zo de consument te prikkelen en adviseren over het interieur', aldus Anna Hutten, brancheadviseur wonen bij INretail.

Achtergronden trends
Volgens haar is het voor de retailers goed om te weten dat de benoemde woontrends niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar hun oorsprong vinden in bredere maatschappelijk ontwikkelingen. 'Het gaat om het in kaart brengen van de tijdgeest en deze vertaald zich in bepaalde woontrends. Dat resulteert vervolgens in een bepaald kleurgebruik, in bepaalde vormen en materialen. Wij willen meer kennis in de winkel krijgen en dan is het belangrijk om het onderliggende gevoel wat achter die trends ligt te begrijpen.'

Gratis voor leden
De waaier is gratis beschikbaar voor leden en bevat per trend een moodbard, kleurstalen, vormen, materialen en dessins en tot slot zogeheten colorkeys, deze laten zien hoe de kleuren zich binnen één trend tot elkaar verhouden.
Het trendonderzoek en de trendwaaier is een vervolg op het twee jaar geleden door INretail ontwikkelde Woonstijlenboek.

Verdere uitwerking
De trends en de waaier zijn begin april geïntroduceerd aan een aantal leden en in juni (waarschijnlijk op 17 en 24 juni) komen er nog twee bijeenkomsten waarin tekst en uitleg wordt gegeven over de trends en het gebruik van de waaier.
In het najaar zullen er foto's worden gemaakt van producten om de trends verder te concretiseren. Er worden middelen ontwikkeld voor winkelmedewerkers want INretail wil ook hen nadrukkelijk betrekken bij het informeren over de trends. 'Als mensen op de winkelvloer beter kunnen achterhalen welke stijl bij welke klant past, kunnen zij hun advies daar beter op afstemmen', aldus Hutten.


 

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2022 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten