Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

INretail prijst gemeenten die mengvormen detailhandel en horeca stimuleren

Brancheorganisatie INretail stuurde een brief naar gemeenten die meedoen met een proef waarbij zij mengvormen van detailhandel en horeca toestaan. INretail ziet dit als vernieuwend ondernemerschap.

De pilot ‘mengvormen detailhandel & horeca’ impliceert dat gemeenten de landelijke Drank- en Horecawet wat ruimer mogen interpreteren. In de praktijk komt het er populair geformuleerd op neer dat retailers een glaasje mogen schenken zonder daardoor in aanvaring te komen met de wet. Brancheorganisatie INretail ziet dit als ‘vernieuwend ondernemerschap’, juicht de pilot toe en stuurde deze week een brief naar gemeenten die hieraan meedoen en schrijft: ‘veel meer gemeenten zouden ondernemers net zo veel ruimte moeten geven als u doet.’

Retailagenda
Het mengen van detailhandel en horeca, blending of blurring in jargon, is een uitvloeisel van de vorig jaar gelanceerde Retailagenda van minister Henk Kamp. Die agenda is een rapport waarin handvatten worden gegeven om winkelleegstand te voorkomen en daarvan is bovengenoemde pilot een voorbeeld. Door blurring ontstaan er voor detailhandelaren mogelijkheden om de winkelstraten attractiever te maken en INretail spreekt over ‘nieuwe retailconcepten’ en  ‘bruisende binnensteden’. INretail directeur Jan Meerman schrijft: ‘ Zo blijft Nederland competitief, hip and happening voor zowel binnen- als ook buitenlandse bezoekers.’

Praktische aanbevelingen
Hij ondersteunt de pilot van harte, wijst er op dat dit ook geldt voor minister Kamp en noemt de  positieve aandacht voor de ‘unieke’ Nederlandse binnensteden verheugend. INretail wil ook na de pilot-periode werken aan renderend ondernemerschap. Daarom organiseert zij dit najaar een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van lokale overheden en ondernemers waarin pilot-ervaringen en opgedane kennis worden uitgewisseld. Dat gaat, zo stelt Meerman, ‘passende, praktische aanbevelingen opleveren die de evaluatie van de Drank en Horecawet helpen bespoedigen.’

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2023 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten