Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

INretail stuurt brandbrief aan vastgoedbezitters over leegstand

IJan Meerman, voorzitter van brancheorganisatie INretail, nodigt via een open brief een viertal topmannen van retailvastgoed uit om te komen praten over de leegstand in winkelgebieden. Meerman wil ‘spoedoverleg’.

Het aantal leegstaande winkels neemt toe en er moet iets gebeuren en wel op korte termijn, zo laat Meerman weten. Omdat volgens hem ‘iedereen op elkaar zit te wachten en niemand het voortouw durft te nemen om de problemen grondig aan te pakken’, richt hij zich direct tot de vier grootste beleggers in winkelvastgoed en via een open brief op de site van INretail nodigt hij directieleden op naam uit om te komen praten op het kantoor van INretail. ‘Zonder jullie gezamenlijke inzet kan dit niet. Zonder jullie inzicht als grootste marktspelers mislukt dit. Zonder jullie wilskracht én ‘power’ gaan we geen meters maken. Zo simpel is het.’

Dramatisch
Het doel van de het te houden overleg vat Meerman kort samen: ‘Daadkrachtige oplossingen om de winkelgebieden in Nederland weer woest aantrekkelijk te maken.’ Meerman zet via zijn brief wat extra druk op de ketel om iets te doen aan de winkelleegstand die volgens hem ‘dramatische vormen’ begint aan te nemen. Hij weet zich gesteund door de Retailagenda die anderhalve week geleden werd gepubliceerd door minister Kamp van Economische Zaken. Een essentieel onderdeel van deze ‘agenda’ is het terugdringen van de leegstand in de centra van steden en dorpen. Vorige week kwam daar een noodkreet bij van INretail en de Nationale Raad Winkelcentra (NRW) om ook wat te doen aan de leegstand van ‘decentrale retail’, retail buiten de centra.

Drieptrapsraket
Meerman is een van de architecten van de Retailagenda (pdf) en in de slipstream daarvan kwam hij met het plan om ook wat te doen aan de leegstand in perifere gebieden. In de Retailagenda worden concrete voorstellen gedaan om wat te doen aan de winkelleegstand in centra, in de oproep om wat te doen aan de leegstand bij decentrale retail gaat het om het maken van scenario’s voor de toekomst om dit probleem aan te pakken. In beide gevallen spelen vastgoedeigenaren een belangrijke rol. Met de open brief aan vastgoedbeleggers geeft Meerman nog een klap op de drietrapsraket om haast te maken met de leegstand in de totale retail.

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2022 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten