Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

INretail wil continuering van stimulering economie

INretail wil dat de overheid maatregelen die de binnenlandse economie stimuleren in 2015 van kracht blijven. De brancheorganisatie is bang dat anders ‘de broze tekenen van herstel’ direct de kop in worden gedrukt.

Kabinetsmaatregelen om de consumentenbestedingen te stimuleren, lijken voorzichtig effect te sorteren in de woonbranche, zo stelt brancheorganisatie INretail. Ruim 50.000 keer hebben ouders bedragen tot een ton fiscaal vrij geschonken aan hun kinderen met als doel de hypotheek te helpen aflossen of verbeteringen aan de woning door te voeren. Keuken- en vloerenverkopers lijken van deze regeling te profiteren. De omzet steeg de eerste twee kwartalen respectievelijk 7,2% en 11,8% terwijl de totale woonbranche gemiddeld 0,6% meer omzet noteerde. 

Verlaagde BTW tarief
INretail denkt dat de structureel lagere overdrachtsbelasting en het tijdelijk verlaagde BTW tarief bij investeringen in onderhoud en verbetering van de woning positief uitwerken op retailers die direct of indirect verweven zijn met de woningmarkt. De vraag is of dit zo blijft. 
De verlaagde BTW regeling loopt 31 december aanstaande af, net als de schenkingsmogelijkheid van maximaal een ton. Maandag starten de onderhandelingen over de overheidsbegroting 2015 die op Prinsjesdag bekend wordt gemaakt en daarom trekt INretail nu aan de bel.

Broos herstel
De brancheorganisatie wil dat overheidsmaatregelen die de binnenlandse economie stimuleren in 2015 van kracht blijven. Dit om ‘de broze tekenen van herstel niet direct weer de kop in te drukken.’ Of en hoe INretail actie gaat ondernemen om het kabinet over te halen om bestaande maatregelen te continueren, is niet duidelijk.
 

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2022 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten