Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

INretail wil winkelgebied in periferie aanpakken

Bij decentraal gelegen winkels is de leegstand groot, denk bijvoorbeeld aan meubelboulevards en autodealers. Brancheorganisatie INretail en de Nederlandse Raad Winkelcentra (NRW) willen samen met andere partijen hier wat aan gaan doen.

‘Sluimerende leegstand in periferie wordt potentiële veenbrand’, kopt INretail in een alarmerend persbericht. De brancheorganisatie luidt de noodklok over winkels en andere retailzaken die buiten de centra van dorpen en steden liggen waar veel leegstand heerst. Deze leegstand in decentrale retail is minder direct zichtbaar dan bij winkels in de centra, maar de leegstand is er niet minder, zo stelt INretail. Bijna 40% van de leegstand van het totale winkelbestand is hier te vinden. Vooral bij grootschalige concentraties in de periferie (denk aan meubelboulevards, factory oulets, retailparken, autoboulevards) en verspreide winkels binnen de bebouwde kom is de leegstand hoog. Er moet iets gedaan worden aan deze decentrale retail vindt de brancheorganisatie en samen met de Nationale Raad Winkelcentra (NRW) neemt zij het initiatief tot actie.

Scenario’s ontwikkelen
Bij de twee initiatiefnemers hebben zich negen andere partijen aangesloten, zoals de BOVAG, de vereniging Meubelboulevards Nederland (MBN) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast brancheorganisatie Tuinbranche Nederland en een vijftal vastgoedbeleggers. Zij willen gezamenlijk gaan uitzoeken hoe de leegstand aan te pakken. Daartoe is een zogeheten Scenario Traject uitgestippeld wat impliceert dat ‘belanghebbenden’ rond de tafel gaan zetten en dit jaar een aantal scenario’s gaan bedenken om te kijken hoe men de leegstand en daarbij behorende (toekomstige) problemen zou kunnen gaan aanpakken.

Centraal èn decentraal
De specifieke aandacht voor de decentraal gelegen retail komt vrijwel direct na de vorige week door het ministerie van Economische Zaken gepresenteerde Retailagenda, een plan dat zich richt op de winkels in de centra van dorpen en steden. Door de aandacht voor de centra dreigt de decentrale retail volgens de initiatiefnemers onderbelicht te raken terwijl deze net zo goed onderdeel uitmaakt van de totale winkelstructuur. Omdat deze sterk in beweging is als gevolg van crisis, online winkelen en daarmee samenhangend veranderend consumentengedrag moet ook de minder zichtbare kant van het retaillandschap onder de loupe worden gelegd.

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2022 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten