Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Interieur Collectie Dagen trekken divers publiek

De begin deze week gehouden Interieur Collectie Dagen trokken een diverser publiek dan voorheen. Dit als gevolg van de inhoudelijke verbreding van de beurs.De Interieur Collectie Dagen in Gorinchem is als beurs de opvolger van de Vakdagen Parket en Woninginrichter. Met de naamsverandering en de verplaatsing van vroeg in het jaar naar het najaar kreeg de beurs ook een verbreding van aanbod. Naast harde en zachte vloeren was er dit jaar meer aandacht voor raamdecoratie en gordijn- en meubelstoffen. Deze laatste productgroep kreeg zelfs een extra accent door het introduceren van een wedstrijd meubelstofferen. Daarnaast werden op de beurs het Nederlands Kampioenschap Parketleggen en het Nederlands Kampioenschap Woningstofferen gehouden.Hard versus zacht
Deze diverse wedstrijden zijn een van de sterke punten van de beurs en zorgden letterlijk voor beleving op de beursvloer. Met name het kampioenschap Parketleggen is een trekker die refereert aan de voorheen belangrijkste productgroep: harde vloeren. Door verbreding van het aanbod zijn de harde vloeren minder prominent aanwezig en dat wordt door sommigen, zowel bij exposanten als bij bezoekers, niet positief beoordeeld. Zij hebben weinig affiniteit met de ‘zachtere’ productgroepen als raamdecoratie en gordijn- en meubelstoffen.Nieuwe bezoekersgroepen
Anderen daarentegen zien de verbreding als positief omdat het de beurs meer body geeft en andere doelgroepen aantrekt. Zo wisten ook stylisten de beurs te vinden, iets wat een paar jaar geleden nog ondenkbaar was. En de stoffenleveranciers, relatieve nieuwkomers, kregen een behoorlijke belangstelling van meubelstoffeerders.Minder bezoek
Aan de andere kant is de teneur bij veel exposanten dat het bezoek terugliep ten opzichte van de vorige editie. Sommige geven daar een positieve draai aan en wijten die terugloop aan de florerende economie; men is te druk met werk en heeft geen tijd om naar de beurs te gaan. Daarbij wordt dan met name gewezen naar het aantal zzp-ers dat vooral bij de parketteurs hoog ligt. Een andere verklaring van het mindere bezoek wordt gezocht in het schrale personeelsbestand van veel winkeliers. Door het ontslag van medewerkers zijn ze gedwongen meer in de eigen zaak te staan en hebben ze geen tijd meer voor beursbezoek.

Beweging in de markt
Toch slaat de balans voor de beurs als geheel in positieve zin uit. De economie bevindt zich in stijgende lijn, de huizenmarkt is in beweging en daardoor gaan mensen op zoek naar producten voor hun inrichting. Dat uit zich op de beursvloer in een redelijk opgewekte stemming en de wens om ‘weer wat te proberen’. Daarnaast, en dat blijft een sterk punt van de Evenementenhal in Gorinchem, is er waardering voor het full service concept dat geboden wordt. Het betekent gratis parkeren en gratis catering en dat wordt door bezoekers en exposanten gewaardeerd.

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2021 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten