Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Kinderbedjes vaak onveilig

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht twintig kinderbedjes en concludeert dat bij 25% daarvan sprake is van een ernstig veiligheidsrisico. Bij totaal acht bedden adviseert de NVWA om deze niet te gebruiken voor kinderen tot 4 jaar.
 


De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzocht twintig kinderbedjes en constateerde daarbij nogal wat gebreken. De tekortkomingen die werden geconstateerd leveren een reële kans op beknelling van ledematen, hoofdletsel of verstikkingsgevaar. Bij een vijftal (25%) waren de tekortkomingen zo ernstig dat er volgens de NVWA sprake is van een 'ernstig veiligheidsrisico.' Bij drie andere bedjes werden 'minder risicovolle tekortkomingen' geconstateerd, maar de verkoop van deze acht bedden is verboden. Bij de modellen waar sprake was van reëel gevaar voor ernstig letsel is een boete opgelegd en zijn de leveranciers erop gewezen dat zij hun klanten en afnemers moeten waarschuwen en de kinderbedjes moeten terugroepen.

Veiligheidseisen vastgelegd
Kinderbedjes moeten voldoen aan wettelijke veiligheidseisen die zijn neergelegd in het Warenbesluit kinderbedden en boxen, maar in de praktijk worden die eisen dus niet altijd gehaald. Zo kan de afstand tussen de spijlen in de opstaande zijden en de afstand tussen de bedbodem en de opstaande zijden van het bed ernstig gevaar opleveren. Bij bepaalde afmetingen tussen onderdelen bestaat het gevaar dat ledematen of het hoofdje daarin bekneld kunnen raken. Als een kinderbed niet stabiel is en het kind gaat staan, bestaat het gevaar dat het bedje kantelt en het kind op de grond valt.

Vervolgonderzoek
De NVWA heeft de Europese Commissie geïnformeerd over het onderzoek en de uitkomsten daarvan. Andere Europese toezichthouders zijn hierdoor op de hoogte en kunnen optreden in hun eigen land. Gezien de onderzoeksresultaten gaat de NVWA in 2022 vervolgonderzoek doen naar de veiligheid van kinderbedden op de Nederlandse markt.

Tips voor ouders
Op de site van de NVWA staat een overzicht met foto’s van de onderzochte kinderbedden die consumenten kunnen raadplegen. Op de site van Veiligheid.nl kunnen ouders en verzorgers lezen waar ze op kunnen letten bij de aankoop van een kinderbed.

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2021 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten