Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Meubelindustrie verwacht ruim 1 miljard omzetverlies

Vrijwel alle bedrijven in de meubelindustrie en interieurbouw verwachten dit jaar een fors lagere omzet. Totaal wordt rekening gehouden met 1,14 miljard minder omzet, een daling van 26,2%.
 


De CBM, branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie, verwacht voor dit jaar een enorm omzetverlies voor haar leden en ontslag voor zo'n 1.000 mensen als gevolg van de coronacrisis. De CBM baseert zich hiervoor op onderzoek onder haar leden en liet zich daartoe bijstaan door onderzoeksbureau Marktdata.nl. Uit het onderzoek blijkt dat 82% van de meubelfabrikanten en interieurbouwers verwacht in het tweede kwartaal van dit jaar een omzetdaling van gemiddeld 33% te moeten noteren. Een derde verwacht zelfs meer dan de helft van de omzet te moeten inleveren. Voor het hele jaar wordt op basis de huidige gegevens geschat op een gemiddelde omzetdaling van 26,2%, ofwel 1,14 miljard euro.
 


91% verwacht omzetverlies
Ten tijde van het onderzoek (16 t/m 21 april) gaf 42% van de respondenten aan reeds verlies van omzet te hebben. In de komende maanden zal dat verlies bij meerdere bedrijven gaan spelen en uiteindelijk verwacht 91% dit jaar verlies te moeten noteren. 40% verwacht een daling van 1 tot 25% te zullen krijgen en 39% verwacht een omzetdaling tussen de 25 tot 50%.
 


Grootste verlies bij kleinste bedrijven
Als wij kijken naar de bedrijfsgrootte dan zullen naar verwachting de kleinste bedrijven de grootste klappen krijgen. Eenpersoonsbedrijven (met 7.075 bedrijven verreweg het sterkst vertegenwoordigt in de totale branche) verwachten een procentuele omzetdaling van 37,1%. Aan de andere kant staan de grootste bedrijven (> 100 personen, in totaal 20 bedrijven) met een verwachte omzetdaling van 19,4%. De CBM spreekt het niet hardop uit, maar de kans is vrij groot dat er vooral bij de kleinste bedrijven veel zullen zijn die dit jaar jaar het loodje gaan leggen.
 


Omzetdaling per sector
De omzetdalingen doen zich voor bij alle sectoren en de te verwachte verschillen over het hele jaar zijn niet erg groot. In de sector woonmeubels is de omzetdaling met 28,2% het grootst, bij interieurbouw ligt dat op 21,9%. De andere sectoren zitten daar tussenin.
 


Weinig liquiditeitsproblemen
Ondanks de reeds genoteerde omzetdalingen en de verwachting dat alles nog verder zal verslechteren, is de liquiditeit bij de meeste bedrijven (nog) geen enkel probleem; slechts 8% zegt nu al liquiditeitsproblemen te hebben. Dat percentage zal de komende tijd verder oplopen, maar 44% verwacht dit jaar geen liquiditeitsproblemen te krijgen. Hiermee samenhangend blijken relatief weinig bedrijven aanspraak te moeten gaan doen op financiering. Weliswaar geeft 11% aan dat nu al nodig te hebben, maar 58% verwacht dit jaar geen financiering nodig te hebben.
Wel wordt voorzichtig omgesprongen met investeringen; 23% heeft geen plannen hiertoe en 48% geeft aan investeringen voor dit jaar uit te stellen.

Meer informatie: www.cbm.nl

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2022 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten