Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Nieuwe banen in de retail, voor wie is dat interessant?

12% meer banen! kopte INretail directeur Jan Meerman afgelopen maandag boven zijn wekelijke column op de site van de brancheorganisatie. Het zou mogelijk zijn om 12% meer banen te scheppen als zijn totale achterban (140.000 mensen) niet zo’n last zou hebben van ‘knellende wetgeving’. Daarmee doelt Meerman met name op ontslagprocedures bij een vast contract, de verplichte transitievergoeding, reïntegratiekosten bij ziekte en loondoorbetalingsverplichtingen bij langdurige ziekte. Het zijn vier grote belemmeringen voor ondernemers om vast personeel aan te nemen.

Meerman baseert zich op onderzoek onder 527 leden van INretail, ondernemers in de in de mode-, schoenen-, sport- en woondetailhandel. Zij willen graag nieuw personeel aannemen en flexibele banen omzetten in vaste, maar zijn terughoudend vanwege bovengenoemde belemmeringen.

Meerman zegt dat die belemmeringen ook in andere (retail)branches gelden en als je het uitsmeert over het complete mkb gaat het om meer dan 100.00 banen die nu niet ontstaan vanwege Haagse regeltjes. Samengevat: dat kan de politiek toch niet zomaar laten liggen, beste Edith, beste Mark?

Ondertussen is INretail dezelfde club die vorig jaar zonder de vakbonden een cao wist te ritselen want die vakbonden wilden teveel loonsverhoging voor winkelmedewerkers en INretail wilde dat niet. Logisch, want zij komt op voor de belangen van de werkgevers. Tegelijkertijd is de belangenclub dit jaar een campagne gestart over goed werkgeverschap en daar hoort volgens mij ook een redelijk salaris bij. Over redelijkheid valt te twisten, maar ik heb nog nooit iemand gehoord die vanwege het salaris in de retail is gaan werken.

Als een van de 10 gouden tips voor goed werkgeverschap geeft INretail op haar site aan dat ‘voldoende uitdaging voor je medewerkers’ belangrijk is en doelt daarbij op ‘bijvoorbeeld training of opleiding’. Waarin is niet duidelijk, maar er zou best wat verbeterd kunnen worden door training of opleiding. Zo blijkt uit diverse recente onderzoeken dat consumenten over het algemeen niet zo’n hoge pet op hebben van winkelpersoneel. Vooral het gebrek aan kennis vinden ze vervelend.

Dat komt natuurlijk ook omdat winkelwerkgevers graag goedkoop personeel willen en dan kom je al snel bij jonkies uit. Die dus niks weten. Bovendien oriënteren consumenten zich voor hun winkelbezoek uitvoerig op internet waardoor zij slimmer en de winkelmedewerkers daardoor relatief dommer worden. Tablets voor het winkelpersoneel met extra informatie is leuk, maar consumenten hebben een smartphone.

Ik vrees dat vooral op kennisniveau steeds meer winkelmedewerkers worden afgetroefd door de consument en waarom zou je dan nog in een winkel willen werken? Je wordt in de perceptie van klant snel gezien als dozenschuiver of doorgeefluik van kennis die digitaal moet worden opgevist.

Gezien de nog wel even voortslepende kabinetsformatie is het slim dat INretail nu zegt banen te kunnen creëren, mits daar soepeler regels tegenover staan. Maar ‘lerende winkelmedewerkers’, daar geloof ik niet zo in. Hoewel ik hoop dat ik het mis heb.

Aribert Guiking
 

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2023 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten