Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Nieuwe cao voor winkelpersoneel: 4,4% meer loon

Werkgevers in de retail en vakbonden hebben een cao-akkoord gesloten voor het winkelpersoneel. Winkelpersoneel krijgt een loonsverhoging van 4,4%. Bij groen licht van de achterban van de vakbonden is er op 24 juni een akkoord.
 


De looptijd van de nieuwe cao is slechts een half jaar, van 1 juli tot en met 31 december. Daarvoor is gekozen omdat partijen het belangrijk vinden dat werknemers in deze tijd (sterke inflatie, stijgende energielasten) een loonsverhoging krijgen. In dit half jaar kunnen onderwerpen voor de volgende cao worden voorbereid en uitgewerkt, zoals een onderzoek naar beloningsstructuren in de branche.

Beperking avondwerk
Naast de loonsverhoging wordt avondwerk beperkt tot maximaal twee avonden per week, behalve in de drukke maand december. Winkelmedewerkers krijgen het recht om gebroken diensten te weigeren en parttimemedewerkers krijgen voorrang bij vacatures. Met oog op een betere werk-priv├ębalans komt er onderzoek rond de regeling in de cao over flexibel werken.

Vergoedingen
Voor medewerkers die vanuit hun functie thuis kunnen werken, is een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag afgesproken. BHV-ers ontvangen een jaarlijkse vergoeding van 75 euro bij het behalen of verlengen van hun certificaat.

Afspraak zonder FNV
De nieuwe cao is een compromis tussen INretail als belangenbehartiger van de winkelbedrijven en de vakbonden CNV, De Unie, AVV en RMU. De achterban van de vakbonden moet het cao-akkoord nog wel goedkeuren. De FNV deed niet mee aan de totstandkoming van de nieuwe cao, deze vakbond heeft al jaren problemen om te onderhandelen met INretail.


 

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2022 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten