Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Positief gestemd CBM zet in op circulariteit

Minder CO2-uitstoot, het recyclen van matrassen en hergebruik van materialen zijn concrete doelstellingen voor branchevereniging CBM, gisteren bijeen voor de Algemene Ledenvergadering.

‘Het circulaire speelkwartier is over’, aldus Marcel Horjus tijdens de gisteren gehouden Algemene Ledenvergadering van de CBM, Branchevereniging voor Interieurbouw & Meubelindustrie. Horjus doelde op het mondiale streven naar minder CO2-uitstoot, landelijke initiatieven en branchegerelateerde eisen de overheid stelt. Zo moeten ondernemers investeren in energiebesparende maatregelen als die zich binnen vijf jaar terugverdienen en krijgen zij vanaf 1 juli 2019 de plicht daarover te rapporteren. Ook moeten matrasproducenten hun producten gaan recyclen. Het gaat nu niet meer om de vraag of, maar vooral hoe producenten dat gaan doen, hield Horjus zijn publiek voor.

Werkgelegenheid groeit
De CBM is op diverse manieren bezig om haar steentje bij te dragen aan de door de overheid opgelegde eisen, aldus Hurjes. Bedrijfseconomisch is dat voor de meeste leden geen groot probleem want de meeste van hen profiteren van de florerende economie. De werkgelegenheid groeit en samen met het Expertisecentrum meubel probeert de CBM de instroom in de vakopleidingen op peil te houden. De voorzitter gaf zichzelf een pluim op de hoed door te melden dat dankzij lobbywerk de subsidie voor leerlingen in de BBL-opleiding de komende vier jaar behouden blijft.

Groep achterblijvers
De opkomst voor de vergadering was groter dan in voorgaande jaren en dat lijkt te corresponderen met de opgaande economische lijn. Hurjes maakte wel een kanttekening: bij de meeste bedrijven gaat het goed, maar zo'n 15%-20% van de leden komt maar moeilijk uit het dal. 'We zien dat vooral bij woonmeubelfabrikanten en toeleveranciers, maar ook bij een aantal interieurbouwers. Hoewel ondernemers positief blijven over de toekomst, blijkt telkens weer dat zij hun verwachtingen niet altijd waar kunnen maken.'

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2024 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten