Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Projectontwikkelaar Friso de Zeeuw: Niet zeuren over winkelleegstand

‘Een bouwstop voor nieuwe retail is absolute onzin. Je zet daarmee alle innovatie en verandering in de detailhandel stop en dat moet niemand willen’, aldus projectontwikkelaar en hoogleraar Friso de Zeeuw.

De Zeeuw is directeur nieuwe markten bij Bouwfonds Ontwikkeling (onderdeel van Rabo Vastgoedgroep) en hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en laat in een interview op de site www.gebiedsontwikkeling.nu zijn licht schijnen over de winkelleegstand. Volgens De Zeeuw gaat het om de vraag: wat zorgt uiteindelijk weer voor een beter evenwicht tussen vraag en aanbod van winkelmeters? Volgens hem moet je onderscheid maken tussen structurele (meer internetaankopen) en conjuncturele ontwikkelingen (laag consumentenvertrouwen) en deze zaken worden volgens De Zeeuw vaak door elkaar gehaald.

Inspelen op grillige consument
Een bouwstop voor nieuwe retail vindt De Zeeuw onzin. ‘Je zet daarmee alle innovatie en verandering in de detailhandel stop en dat moet niemand willen. Consumenten hebben nu eenmaal hun grillige voorkeuren en daar moet je als winkelier op inspelen. Lukt je dat niet, dan val je om. Economisch gezien is daar niks mis mee. Je moet erkennen dat er in de komende jaren veel winkels zullen verdwijnen omdat ze geen kansen zien zich aan te passen aan nieuwe marktontwikkelingen.’

Gemeente leidend in ontwikkeling
‘Het is niet altijd en overal nodig dat de overheid daar voortdurend bovenop zit en zwakke broeders ondersteunt; de consumentensoevereiniteit is een groot goed. Dat relativeert ook het verwijt dat winkelcentra ‘verblokkeren’. Het is de keuze van consumenten zelf om daar te kopen. Het gemeentebestuur kan hierbij helpen door de bestemming van panden niet meer in beton te gieten, maar meer ruimte te laten voor divers ondernemerschap’, aldus De Zeeuw.
Hij vindt dat gemeentes een belangrijke stem hebben in gebiedsontwikkeling en dat kan er toe leiden dat gemeentes elkaar in de wielen gaan rijden als het gaat om bijvoorbeeld planning van nieuwe retail. Alleen als dat dreigt te ontsporen, ligt er volgens De Zeeuw een taak voor de provincie.

Andere bestemming winkelpanden
De Zeeuw erkent dat leegstaande winkels impact hebben op winkeliers en stelt dat eigenaren van panden ‘gewoon hun verlies moeten nemen’ als blijkt dat deze in waarde dalen. ‘Als de prijs er naar is worden dergelijke panden dan ook weer interessant voor andere functies: wonen, zorg, of een restaurant. ‘Het gemeentebestuur kan hierbij helpen door de bestemming van panden niet meer in beton te gieten, maar meer ruimte te laten voor divers ondernemerschap.’
 

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2021 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten