Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Protocol veilige winkelgebieden in aantocht

Vanwege de toenemende drukte in de winkelstraten is er een protocol voor veilige winkelgebieden in de maak. Het protocol zal deze week worden gepubliceerd.
 


Langzaam worden de maatregelen die getroffen zijn om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan versoepeld. Hierdoor en omdat mensen het gedwongen thuisblijven als knellend ervaren, zoeken zij meer en meer de openbare ruimte op, zodanig dat de winkelstraten weer druk bevolkt worden. Om 'corona-proof' te kunnen winkelen wordt er daarom een protocol opgesteld met landelijke richtlijnen want nu verschilt het per gemeente hoe men omgaat met de toenemende bezoekersaantallen in de winkelstraten.

Uniforme aanpak
De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), branchevereniging INretail, het platform De Nieuwe Winkelstraat en andere organisaties werken samen aan landelijke richtlijnen voor protocollen die plaatselijk kunnen worden ingevuld. Onderdeel hiervan is een goede doorstroming want ondanks de komende versoepelingen moet er volgens de overheid nog steeds voldoende afstand tot elkaar worden gehouden. De landelijke richtlijnen zullen handvatten moeten geven voor een zoveel mogelijk uniforme aanpak.

Protocol voor winkelier
De komende richtljnen voor winkelstraten zijn een vervolg op de diverse protocollen waaraan individuele winkeliers zich moeten houden in verband met de coronacrisis. Zowel winkeliers die 'gewoon' open zijn als detaillisten die op afspraak werken, moeten zich houden aan bepaalde regels en deze duidelijk communiceren naar hun klanten.
Op de site van INretail staat veel informatie welke regels dat zijn en hoe deze gerealiseerd kunnen worden.

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2023 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten