Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Subsidieregeling voor erkend leerbedrijf blijft intact

In ieder geval tot 2023 is de subsidieregeling voor bedrijven die fungeren als erkend leerbedrijf veilig gesteld. Het betekent dat ondernemers zonder zorgen leerlingen voor een langere periode aan hun bedrijf kunnen binden.

De Tweede Kamer heeft er voor gezorgd dat de regeling voor leren in de praktijk de komende jaren gewoon doorloopt. De zogeheten BBL-regeling blijft in ieder geval tot 2023 gehandhaafd. De subsidie die bedrijven kunnen ontvangen kan oplopen tot maximaal €2.700. Branchevereniging INretail is blij met de continuering van de regeling en ziet het als een cruciale tegemoetkoming in de kosten van de begeleiding van mbo-studenten op de werkvloer. 'Als erkend leerbedrijf investeer je veel en moet je bijvoorbeeld ook speciale praktijkbegeleiders trainen', aldus INretail.

Duurzame instroom
Volgens INretail is het bestaan van de regeling goed voor zowel de leerbedrijven en leerlingen als ook voor de arbeidsmarkt. 'Praktijkleren blijft een succesvolle route naar duurzame instroom op de arbeidsmarkt voor jongeren en ook voor volwassenen die kiezen voor om- of bijscholing.'  Het voortbestaan van de de regeling past ook in de lobby van INretail om jongeren proberen te interesseren om te gaan werken in een bedrijf dat is aangesloten bij de brancheorganisatie, zeker nu het steeds moeilijker wordt om vactures te vervullen.

BBL en onderwijs
Een deel van de leerlingen in het mbo volgt een deel van hun opleiding in de praktijk, de de zogeheten Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). De leerling heeft in deze constructie een arbeidsovereenkomst met een werkgever en gaat meestal een dag in de week naar school. In het schooljaar 2017-2018 waren er bijna 486.000 mbo-leerlingen waarvan 22% de Broeps Begeleidende Leerweg volgde.

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2022 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten