Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Titel interieurarchitect blijft beschermd

De titelbescherming voor interieurarchitecten blijft gehandhaafd, zo heeft het ministerie van OCW besloten. Met deze beslissing komt een eind aan een aantal onzekere jaren voor interieurarchitecten.

In Nederland is de titel interieurarchitect sinds 1987 beschermd. Alleen ontwerpers die voldoen aan de wettelijk vastgelegde opleidings- en ervaringseisen mogen zich inschrijven in het architectenregister en zich interieurarchitect noemen. In 2014 kwam de titel interieurarchitect op een lijst met andere titels terecht die wegens een Europese dienstenrichtlijn was gemaakt. Het doel was om in heel Europa de eisen aan bepaalde gereglementeerde beroepen te vereenvoudigen en waar mogelijk af te schaffen. Dit is na jaren soebatten niet gebeurd en de titel interieurarchitect blijft dus beschermd.

Publiek belang
De belangrijkste reden is dat de interieurarchitect een publiek belang dient dat uitstijgt boven het directe belang van de opdrachtgever en bijdraagt aan de hoge eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving, zo laat de bni (Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten) op haar site weten. In de beslissing van de minister wordt hieraan gerefereerd.
In het besluit van de minister wordt ook verwezen naar de wens van interieurarchitecten om de opleiding hiervoor op universitair niveau te onderrichten. De bni laat weten zich hiervoor te willen inzetten 'om ook in de toekomst voor interieurarchitecten een vakbekwame beroepsuitoefening te waarborgen.'

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2020 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten