Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Verplichte verwijderingsbijdrage op matrassen in België

Per 1 januari 2020 komt er een verwijderingsbijdrage op in België verkochte matrassen. Tegelijkertijd kunnen Belgische consumenten gratis hun oude matras inleveren om te laten recyclen.
 


Op 1 januari 2021 treedt in België de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen in werking. Het betekent dat er een (gering) bedrag in rekening wordt gebracht bij de aanschaf van een nieuw gekochte matras. Deze bijdrage dient om de inzamelings- en verwerkingskosten van de afgedankte matrassen te financieren. Winkeliers zijn niet verplicht om oude matrassen in te nemen, maar moeten wel consumenten informeren waar zij met hun oude matrassen terecht kunnen. Die kunnen hun afgedankte matrassen gratis inleveren bij gemeentelijke inzamelstations.

Verwijderingskosten
De door de consument te betalen milieubijdrage wordt bepaald op basis van het type en de grootte van de matras. Dat varieert van 4,25 euro voor een kindermatras tot 17,00 euro voor matrassen en toppers breder dan 120 cm. De opbrengsten van de verwijderingsbijdragen worden gebruikt om de matrassen te recyclen en onderzoek te doen naar nog beter te recyclen matrassen. Het is onderdeel van het (Europese) streven om te komen tot een duurzamer samenleving.

Samenwerkende partijen
Voor de inzameling en de verwerking van afgedankte matrassen is een aparte organisatie opgericht, Valumat. Dit is een samenwerking van een aantal matrasproducenten met Fedustria (belangenorganisatie voor de textiel-, hout- en meubelindustrie), Comeos (federatie voor handel en diensten) en Navem (organisatie voor de meubelhandel).

Nederland nogal traag
Met de verpichte bijdrage tot het inzamelen en recylen van matrassen loopt Belgie veruit voor op Nederland. In Nederland verloopt de 'verplichting' trapsgewijs en verpreid over een aantal jaren. De planning is nu dat in 2028 75% van de afgedankte matrassen worden gerecyceld.

Mer informatie: www.valumat.be


 

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2022 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten