Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Verwevenheid woningmarkt en woonbranche in kaart gebracht

Nu de woningmarkt al een tijdje terugloopt, lijkt met vertraging ook de woonbranche daar last van te krijgen. Brancheorganisatie INretail illustreert dat met cijfers.

De afgelopen vier jaar ging het, algemeen gesproken, goed met de woonbranche. Retailers profiteerden van de loskomende huizenmarkt en de verhuizingen die daar direct mee verbonden zijn. Maar het tij keert nu de tweede helft van 2018 zich aandient.

Huizenverkoop daalt
Volgens cijfers van makelaarsvereniging NVM daalde in de laatste maanden van 2017 het aantal transacties in bestaande koopwoningen en dat zette zich in het eerste kwartaal van dit jaar door. Voor geheel 2018 wordt een een afname van het totaal aantal verkochte koopwoningen voorspeld van 3% en minder verkochte woningen betekent minder verhuisbewegingen. En dat heeft direct - zij het met enige vertraging - effect op verkopen in de woonbranche, zo blijkt uit bovenstaande figuur van brancheorganisatie INretail.

Vooral vloeren en keukens worden gekocht bij een verhuizing, zowel bij een verhuizing naar een nieuwbouwwoning als een bestaande woning.

Bij verhuizing voor aandacht voor vloeren en keuken
Veel grote producten (meubilair, bedden, vloeren) komen voort uit verhuizingen, maar de sterkte van deze invloed varieert per type product. Bij vloeren (48%) en keukens (51%) is die afhankelijkheid van verhuisbewegingen het grootst, bij bedden is dat slechts 18%. Keuken- en vloerenverkopers hebben dus veel baat bij een stijgende verhuismarkt, maar merken ook snel als dit vermindert.

Vloeren pvc populair bij nieuwbouwwoning
Als mensen een vloer aanschaffen, maakt het uit of het een een verhuizing betreft of dat het om vervanging gaat, stelt INretail. Ruim 61% van al het vinyl/pvc wordt gekocht vanwege een verhuizing naar een andere woning. Ongeveer de helft hiervan komt terecht in een nieuwbouwwoning. Bij tapijt ligt dat totaal anders; 56% wordt  gekocht ter vervanging of uitbreiding in de huidige woning van de consument.
 

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2024 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten