Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Voorjaarsbeurs HTC zendt positieve signalen uit

Hoewel de beurs in het HTC minder bezoekers trok, waren veel exposanten positief gestemd. Maar hoe gaat het verder?


De beurs in het Home Trade Center in Nieuwegein was kleurrijk en netjes georganiseerd. Exposanten hadden hun best gedaan om met nieuwe producten te komen en qua beeld was het een fraaie beurs. Het bezoek viel tegen, maar opvallend veel exposanten zeggen toch dat het een goede beurs was. Een enkeling gaf aan zelfs ‘3x zoveel als vorige keer’ te hebben geschreven. Dat is wellicht een uitzondering, maar bij veel deelnemers klonken positieve geluiden als werd gevraagd naar concrete zaken. Rob Réparon, agent van zitmeubelfabrikant Skalma is positief, tafelproducent Michel Seuren van Seuren tafels toont zich tevreden en Gaby van der Weert van Gave Specials mocht talloze orders noteren voor zijn schilderijen. 

Lichtgroep Holland
De Lichtgroep Holland, het collectief van verlichtingsaanbieders, voelt zich thuis in het centrum in Nieuwegein, is weer wat gegroeid, maar weet dat verdere uitbouw noodzakelijk is om ook in de toekomst klanten te kunnen trekken. Ook bij de verlichtingsmannen was de overheersende stemming goed. Hoewel concrete bezoekcijfers nog ontbreken spreken veel beursdeelnemers over ‘matig bezoek’. Op maandag en dinsdag viel het tegen, de publieksdag op zondag werd door veel deelnemers goed gewaardeerd. 

Positivisme is vooral realisme 
Achter al dat positivisme zit vooral realisme want hoewel niemand het woord ‘crisis’ in de mond nam, heeft iedereen daar wel last van. Gevolg: iedereen stelt zijn verwachtingen naar beneden bij, dan kan het bijna nooit tegenvallen.
Ook de doorstart van het centrum na het faillissement van pandeigenaar TCN zien de meeste standhouders als een goed teken. De nieuwe eigenaar CBRE is kapitaalkrachtig en zegt het centrum te willen continueren, maar achter de fraaie beurspresentatie van de voorjaarsbeurs zitten veel leegstaande ruimtes en wie gaat dat opvullen?

Toekomst onduidelijk
De organisatie van de beurs wilde dit keer extra aandacht geven aan bedrijven die actief zijn in hospitality markt. Het is niet duidelijk in hoeverre dat geslaagd is. Wel waren er enkele standhouders aanwezig die zich specifiek op deze markt richten. Onduidelijk is waarom de beurs in de communicatie niet als beurs werd gepresenteerd, maar als de ‘Home Trade Center vakdagen’. Tijdens de beurs - want dat was het - hield de Lichtgroep Holland een tweetal workshops en dat zou je kunnen relateren aan vakgericht werken. Verder waren er weinig aanwijzingen die duidden op een andere invulling van de beurs dan voorheen. De grote vraag die rest na de toch wel voor velen succesvolle beurs van begin februari is: hoe nu verder?
 

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2020 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten