Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Weinig aandacht voor Nederlandse ambachtscultuur

De Nederlandse samenleving gaat onverschillig om met de ambachtseconomie en de ontwikkeling van vakmanschap wordt belemmerd door gebrek aan middelen en infrastructuur, concludeert het Hoofdbedrijfschap Ambachten.

Deze onderwaardering van het ambacht in Nederland is een van de conclusies die hoogleraar Arjo Klamer trok na een internationaal vergelijkend onderzoek in onder meer Nederland, Italië, Japan, Duitsland en Engeland. Klamer, hoogleraar Culturele economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, deed het onderzoek in opdracht van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) .

Waardering ambachtelijk werk
Volgens Klamer is de ambachtseconomie van groot belang voor innovatie en duurzaamheid en van toegevoegde waarde voor de kenniseconomie. ‘In een ambachtscultuur krijgen niet alleen de slimme jongens en meisjes waardering, maar ook zij die slim zijn met hun handen. Ambachtscultuur gaat over de waardering van ambachtelijk werk. De economie van de toekomst zal veel meer gaan over kwaliteit in plaats van over winst, marges en het bruto binnenlands product. ‘

Duitsland als voorbeeld
Volgens de hoogleraar zijn consumenten zich nauwelijks bewust van de waarde(n) van ambachtelijk werk. ‘Nederland kan leren van Duitsland waar de waardering voor het Handwerk sterk ontwikkeld is en een Duitse Meister een autoriteit en inspirator is voor jonge, ambitieuze vaklieden. De ambachtelijke sector opereert in Duitsland ook veel zelfbewuster met een stevige organisatorische infrastructuur.’

Opheffing HBA
Volgens het HBA dreigt er op korte termijn een tekort van 250.000 vakmensen en dat maakt volgens HBA-directeur Elrie Bakker de ambachtseconomie extra kwetsbaar. Elrie: ‘Samen moeten we inzetten op de herwaardering van het ambacht. Ambachten dragen bij aan de kwaliteit van producten, van werk en van leven en zijn onmisbaar voor de samenleving.’ Het pleidooi zal waarschijnlijk weinig uitrichten; het HBA houdt eind 2013 op te bestaan. Samen met MKB Nederland onderzoekt het HBA de mogelijkheden voor het inrichten van een facilitaire organisatie voor de ambachten met als werktitel Centrum voor Ambachtseconomie.
 

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2022 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten