Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Wettelijke beperking emissies vloerbedekking in België

Per januari 2015 gelden in België strenge limieten op het vrijkomen van chemische stoffen uit vloerbedekking. De nieuwe reglementering moet leiden tot een gezondere binnenlucht.

De wet geldt voor alle soorten vaste vloerbedekking, van kamerbreed tapijt tot kunststof, parket en gietvloeren en de lijmen waarmee ze worden aangebracht op de ondervloer. De maximumwaardes zijn opgelegd voor meer dan 170 gevaarlijke stoffen, waarvan formaldehyde de meest bekende is. Er mogen ook geen stoffen meer vrijkomen die geklasseerd zijn als kankerverwekkend. Producten die niet voldoen mogen vanaf 1 januari 2015 niet meer verkocht worden.

Bescherming kwetsbare groepen
De wet is afkomstig van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. Volgens de dienst brengen mensen meer dan 85% van de tijd binnenshuis door en is de lucht daar vaak van belabberde kwaliteit. ‘Mogelijke vervuilingsbronnen zijn schimmels, de buitenlucht, schoonmaakmiddelen en dus ook stoffen die vrijkomen uit meubels, en bouwproducten, waaronder vloerbekleding’, aldus de dienst. De nieuwe wet moet specifiek kwetsbare groepen beschermen zoals kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en zieken, evenals gebruikers die geen inspraak hebben in de keuze van bouwmaterialen, zoals huurders, kinderen in kinderdagverblijven en ouderen in rusthuizen.

Voortrekkersrol
Volgens de dienst speelt België een voortrekkersrol op het vlak van kwaliteit van de binnenlucht en is het na Duitsland en Frankrijk het derde land met wetgeving die de emissies van gevaarlijke stoffen uit vloerbekleding aan banden legt. De bedoeling is dat in de toekomst ook maximumwaardes worden opgelegd voor wand- en plafondbekleding en voor schoonmaakmiddelen.

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2024 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten