Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Winkelhuren naar beneden na overleg

Winkeliers slagen er regelmatig in om de huur van hun winkelpand te verlagen. Vooral in dorpen met veel leegstand is dat mogelijk, zo schrijft het Financieele Dagblad

Na jaren van stijgende huren is deze tendens omgeslagen nu steeds meer winkeliers moeite hebben om aan hun huurverplichtingen te voldoen. Eigenaren van winkelpanden zijn steeds vaker bereid om rekening te houden met wensen van retailers die de laatste vijf jaar hun omzet zagen kelderen met gemiddeld tien tot twintig procent. Het gevolg is dat huurverlagingen bespreekbaar zijn en ook worden gerealiseerd, zo schrijft het Financieele Dagblad (FD). ‘Soms betaalt een winkelier jaarlijks wel 30% minder huur.’ Met name winkels die veel publiek trekken en in een plaats zitten waar veel leegstand is, hebben goede kansen op een lagere huurprijs. Winkeleigenaren zijn bang dat de huurder vertrekt naar een pand vlakbij vanwege de aantrekkelijke huurprijs. Ook de angst voor een dreigend faillissement van de huurder kan reden zijn om de huur te verlagen.

Dalende huurprijzen
De huurverlaging kan tot stand komen via goed overleg of via een juridische procedure. De rechter bepaalt dan aan de hand van huurprijzen van vergelijkbare panden over de laatste vijf wat redelijk is. Omdat de winkelhuren de laatste jaren gedaald zijn, maakt de huurder een behoorlijke kans om dat ook voor zijn pand te kunnen realiseren. Wie als huurder alles in goed overleg wil doen, moet vaak omzetcijfers overleggen aan de verhuurder, zo schrijft het FD.  Niet iedereen is daar van gecharmeerd en brancheorganisatie Detailhandel Nederland vindt dat vastgoedeigenaren zich niet moeten bemoeien met de bedrijfsvoering.

Pensioenvoorziening
Huurperikelen spelen in het hele land en treffen zowel grote ketens als kleine zelfstandige ondernemers. Peter Stevens, oprichter van Lagerehuur.nl staat vooral ondernemers uit die laatste groep bij en stelt dat het vrij lastig is om te komen tot huurverlaging. Volgens het FD maakt het uit wie de eigenaar is van het pand. Kleine, particuliere eigenaren zien de panden als pensioenvoorziening en hebben vaak grote moeite met huurverlaging. Grote institutionele beleggers, die vaak complete winkelcentra in eigendom hebben, staan er wat zakelijker tegenover. Algemeen gesproken wordt een huurprijs van 10% van de omzet gezien als ‘redelijk’.

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2021 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten