Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Winkelleegstand gezamenlijk aanpakken

De leegstand van winkels moeten aangepakt worden door samenwerking op lokaal, regionaal en provinciaal niveau door marktpartijen en overheid. Deze aanbeveling komt uit het rapport ‘Winkelgebied van de toekomst’.

Het winkelgedrag van consumenten verandert en mede daardoor verandert het aanzicht van winkelgebieden. Leegstand neemt toe en om hier iets aan te doen is samenwerking tussen meerdere partijen noodzakelijk, zo stelt het rapport. Makelaars, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, winkeliers, gemeenten en provincies moeten zich inzetten om de winkelgebieden aantrekkelijk te houden want leegstand leidt makkelijk tot meer leegstand en verloedering. In sommige gemeenten is de leegstand in bepaalde winkelgebieden inmiddels opgelopen tot 20%.

Maatregelen
Het onderzoek gaat in bepaalde trends in winkelgebieden en geeft aan dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden; wat blijft winkelgebied en wat niet? Het winkelgebied van de toekomst moet is in ieder geval schoon, veilig, bereikbaar en betaalbaar zijn en speelt in op de door de consument gewenste vorm van winkelen. Belangrijk hierin is publiek-private samenwerking. Het rapport presenteert meer dan vijftig maatregelen die winkelleegstand moeten oplossen.  

Brede bijval
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Detailhandel Nederland en het G32-stedennetwerk, een netwerk van 34 gemeenten. Een groot aantal partijen omarmt het rapport. Jan Meerman, voorzitter van zowel de overkoepelende belangenorganisatie Detailhendel Nederland als brancheorganisatie INretail is opgetogen over het onderzoek en de wil van landelijke partijen om gezamenlijk te werken aan het terugdringen van de winkelleegstand. ‘Deze samenwerking tussen publieke en private partijen is uniek’, aldus Meerman. Hij benadrukt dat de leegstand niet alleen moet worden gezien als gevolg van de economische situatie. ‘In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, wordt leegstand niet alleen veroorzaakt door de economische crisis. Het probleem lost zich dan ook niet vanzelf op wanneer de economie weer aantrekt. Als we niets doen, neemt het probleem hand over hand toe. Samenwerking voor winkelgebieden van de toekomst is nu cruciaal’, aldus Meerman.

U kunt hier het rapport downloaden.

 

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2022 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten