Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Winkelleegstand neemt nog steeds toe

De winkelleegstand loopt steeds verder op en inmiddels staat 9,2% van het totale winkelvloeroppervlak leeg, zo blijkt uit cijfers van Planbureau voor de Leefomgeving.

Al acht jaar op rij stijgt het percentage leegstaande winkels. In 2010 was dat nog minder dan 6%, nu is dat gestegen tot 9,2%, zo blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Vooral de structurele leegstand, waarbij winkels langer dan drie jaar leeg staan, blijft toenemen. Een kwart van de leegstand kan volgens het PBL als structureel worden aangemerkt. Per regio verschilt de leegstand. In Friesland, grote delen van Groningen, Zuidwest-Overijssel, Flevoland-Midden en Zuid-Limburg is het leegstandspercentage meer dan 10%, in de Randstand ligt dat veel lager. Volgens het PBL is bevolkingskrimp in perifere regio’s een belangrijke oorzaak van de winkelleegstand.

Toename gemiddelde grootte
Het aantal winkels is de afgelopen elf jaar gestaag toegenomen. Lange tijd werden er ook weinig meters aan de markt onttrokken, maar de verhouding tussen nieuwe winkels en winkelmeters die aan de markt worden onttrokken, is de laatste jaren wat naar elkaar toegegroeid. Maar netto nam de leegstand toe. Tegelijkertijd nam het gemiddeld aantal meter per winkel enorm toe. Sinds 1968 steeg dat van minder dan vijftig vierkanter meter naar ruim 284 vierkante meter. Schaalvergroting is dus een duidelijke tendens en leegstaande panden zijn met gemiddeld 252 vierkante meter kleiner dan winkels die nu wel worden ingevuld. Volgens het PBL komt die vergroting van het gemiddelde vloeroppervlak door de ketenvorming die heeft plaatsgevonden in de detailhandel.
 

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2021 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten