Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Winkelleegstand neemt verder toe

Het aantal leegstaande winkels is toegenomen tot 8,7%, zo blijkt een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dat is ongeveer 1% meer dan vorig jaar.

Tot 2010 lag het leegstandspercentage nog onder de 6% en dat percentage neemt ieder jaar toe, nu dus tot 8,7% van het totale winkeloppervlak. Meer dan één op de drie winkels staat op dit moment langer dan drie jaar leeg, zo becijferde het PBL. De afgelopen tien jaar is de winkelvoorraad gestaag toegenomen tot ruim vier miljoen vierkante meter.

Minder panden, wel steeds groter
Lange tijd nam de winkeloppervlakte toe en werden er weinig vierkante meter onttrokken, maar die verhouding ligt de laatste jaren dichter bij elkaar. Er worden inmiddels meer winkelpanden onttrokken aan de markt dan er worden toegevoegd. Ongeveer 20% van de nieuwe winkels wordt onverhuurd opgeleverd. Sinds 1968 is het gemiddelde aantal vierkante meters per winkel toegenomen van minder dan vijftig naar ruim 270 vierkante meter. Die stijging komt grotendeels door de ketenvorming die in de detailhandel heeft plaatsgevonden, stelt het PBL. De behoefte aan schaalvergroting zie je terug in de leegstandcijfers. Zo zijn de leegstaande panden relatief klein. Welke invloed online verkopen hebben op de vraag naar winkelruimte kan het planbureau nog niet zeggen.

Regionale verschillen
De leegstand is het grootst in Oost-Groningen, Zuidwest-Overijssel, Flevoland-Midden en Zuid-Limburg, waar meer dan elf procent van het oppervlak niet benut wordt. Vooral veel winkels in centrale winkelgebieden van kleinere en middelgrote steden staan leeg.

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2021 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten