Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Cijfers Intirio wijzen op continuïteit

De vorige week gehouden Intirio bleek stabiel in het aantal bezoekers. De beurs verbreedt zich en zal volgend jaar met een ‘aangepast concept’ worden gehouden.

Met 8.750 bezoekers bleef Intirio op hetzelfde niveau als vorig jaar. De beursorganisatie beschouwt dit als ‘een goed resultaat’ gezien de afname van het aantal retailers, de belangrijkste doelgroep van de beurs. Het buitenlands bezoek, waarvan Nederlanders met afstand de grootste groep vormen, nam iets toe terwijl het bezoek uit Vlaanderen iets afnam. De verhouding België-buitenland ligt inmiddels op 60-40%.

Meer vloerbedekking
Per deelsegment zijn er verschillen. Het aandeel vloeren is de laatste jaren sterk gestegen en deze productgroep trekt volgens de beursorganisatie relatief veel (interieur)architecten. Standhouders van vloerbedekking toonden zich positief tot zeer positief over de beurs. Ook bij de raamdecoratie, wandbekleding en meubelstoffen is sprake van een positieve trend, in tegenstelling tot het segment huishoudtextiel.

Interactie
Om de producten, en met name de trends hierin, te demonstreren was dit jaar gekozen voor zogeheten belevingspleinen en volgens de beursorganisatie werd dit goed ontvangen. Vooral de plek waar demonstraties (hoe te behangen) werden gegeven, scoorden hoog bij het publiek. Vooral het ‘interactieve karakter’ hiervan speelde daarbij een rol. Dit geldt ook voor de demonstratie van The future of Shopping waarbij bezoekers in korte tijd een rondleiding, c.q. mogelijke handleiding, kregen over hoe het winkelen er in de toekomst uit zou kunnen zien.

Handvatten voor retailer
De belangstelling hiervoor plus de aandacht voor lezingen over e-commerce geven reeds enige richting aan de koers die Intirio wil gaan varen: naast informatie ook inspiratie geven op een plek waar face-to-face contact belangrijk blijft in een steeds virtuelere wereld. De belevingspleinen wil men interactiever maken. Ook is het de bedoeling om de retailer (meer)  handvatten te geven om de online en offline wereld beter met elkaar te kunnen integreren. De volgende editie van Intirio zal weer beginnen in het laatste weekend van januari.
 

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2021 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten