Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Consument besteedt steeds minder aan woninginrichting

Consumenten besteden relatief gezien steeds minder aan de inrichting van hun huis. Die trend is ingezet rond de eeuwwisseling en lijkt een constante te worden.
 

Ontwikkeling consumptieve bestedingen aan woninginrichting in miljoenen euro’s (bron: CBS)

Afgelopen jaren waren de omzetten van retailers in de woonbranche gemiddeld genomen behoorlijk goed, maar het afgelopen jaar was vrij vlak. De groei is eruit en voor dit jaar wordt een omzetdaling verwacht, zo berekende brancheorganisatie INretail begin dit jaar. De inzakkende huizenmarkt is daarbij een belangrijke indicator want één verhuizing leidt tot meerdere verhuizingen en die bewegingen nemen af. Hoewel de laatste jaren dus een opleving betekende voor de woonbranche is over een langere periode te zien dat het relatieve aandeel van bestedingen voor de huisinrichting voor de woonretail al sinds de eeuwwisseling aan het dalen is.

Minder bestedingen aan woninginrichting
Marktonderzoeksbureau Van Es Marketing Services concludeert dat op basis van cijfers van het CBS en publiceerde een en ander op de site Marktdata.nl. Uit bovenstaande tabel valt op te maken dat de consumptieve bestedingen voor woninginrichtingsartikelen van van 1995 tot en met 2001 spectaculair stegen en dat daarna een daling inzette. Vanaf 2005 steeg het weer, maar eind 2008 barstte de bankencrisis los gevolgd door een jarenlange economische neergang die de woonretailers hard trof omdat de huizenmarkt vrijwel volledig in elkaar klapte. Weliswaar kwam er weer een opleving in 2014 – een inhaaleffect na jaren van dalende omzetten – maar zoals gezegd kwam in 2018 daaraan een einde en de negatieve trend zet naar verwachting dit jaar door.
 

Ontwikkeling bestedingsaandeel van woninginrichting op de totale binnenlandse consumptie.

Lange termijn
Wie kijkt naar de langere termijn, in dit geval vanaf 1995, kan constateren dat inflatie, toename van de bevolking en de relatief nog sterkere toename van het aantal huishoudens niet heeft geleid tot een stijgende besteding aan interieurproducten die bij fysieke winkeliers worden aangeschaft. Als je kijkt naar tabel 2 hierboven is zelfs te zien dat het bestedingsaandeel van woninginrichting als percentage van de totale jaarlijkse binnenlandse consumptie vanaf 2001 aan het afnemen is. Met andere woorden: er wordt al jaren, relatief gezien, steeds minder geld uitgegeven aan interieurproducten.

Ander bestedingspatroon
Blijkbaar besteden consumenten hun geld meer aan andere zaken. Daarbij suggereert Marktdata.nl dat het gaat om bestedingen voor vrijetijdsbesteding (vakanties), nieuwe media, elektronica en mobiliteit. Rond de eeuwwisseling was het bestedingsaandeel van woninginrichting als percentage van de totale jaarlijkse binnenlandse consumptie 3,6 procent, maar dat nam in de jaren steeds verder af tot 2,1 procent in 2014. Daarna volgde een lichte opleving vanwege het inhaaleffect en de stijgende economie, maar de trend is duidelijk: consumenten besteden een steeds kleiner deel van het inkomen aan woninginrichting.

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2021 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten