Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Coronacrisis heeft minder dan verwacht impact op meubelindustrie

Meubelfabrikanten en interieurbouwers hebben last van de coronacrisis, maar minder dan eerder verwacht, zo blijkt uit onderzoek onder leden van branchevereniging CBM.
 

De CBM, branchevereniging voor Interieurbouw en Meubelindustrie, deed in april onderzoek naar de mogelijke effecten van het toen net in Nederland uitgebroken coronavirus en dat was behoorlijk negatief. Nu, een klein half jaar later, is er weer een online peiling onder de leden van de CBM gehouden en blijkt de impact van de coronacrisis minder ernstig dan verwacht. Nu voorziet ongeveer de helft van de ondernemers voor dit jaar omzetverlies, medio april was dat nog 91%.
 


Minder omzetverlies dan verwacht
Eén op de vier ondernemers heeft nu nog geen omzetverlies, maar verwacht dit wel voor 2020. Gemiddeld bedraagt het te verwachten omzetverlies over 2020 voor de hele branche 8,8%, omgerekend 383 miljoen euro. In april werd een omzetverlies verwacht van 1,14 miljard euro. Ook werd toen gedacht dat 1.000 werknemers hun ontslag zouden krijgen, nu bedraagt het aantal verwachte ontslagen voor dit jaar 328 en voor 2021 een kleine 600.

NOW-regelingen
De verwachte rampspoed van een paar maanden geleden is dus niet uitgekomen, maar het onderzoek is begin deze maand gehouden waardoor de nieuwe striktere maatregelen rond corona nog niet in de cijfers zijn meegenomen. Ook was in april nog niets bekend over steunmaatregelen en uit het recente onderzoekm blijkt dat een behoorlijk aantal bedrijven gebruik heeft gemaakt van de NOW-regelingen.

Kleine bedrijven het hardst gtroffen
Gemiddeld is de verwachting nu dat de branche te maken krijgt met een omzetdaling van 8,8%, dat is een stuk minder dan de verwachte omzetdaling van 26,6% die in april werd verwacht. Het blijkt dat vooral een eenmansbedrijven te maken hebben met een stevige omzetdaling en naar verwachting zal zich dat in 2021 voortzetten. Ongeveer een kwart (24%) van de bedrijven voorziet in 2021 een omzetdaling, 19% verwacht een stijging van de omzet en 32% denkt dat de omzet gelijk zal blijven. Een kwart van de ondervraagde bedrijven heeft geen idee hoe de omzet zich in 2021 zal ontwikkelen.
 

Respons van de verschillende sectoren binnen de CBM.

Kanttekeningen
Een paar kanttekeningen bij het onderzoek zijn hier op zijn plaats. Na een relatieve 'losse periode' in de zomermaanden zijn er recentelijk nieuwe striktere maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen en wellicht komen er nog meer beperkingen. Die kunnen van invloed zijn op de omzetten (en andere cijfers) voor de komende maanden.
Grootste manco in het onderzoek is de oververtegenwoordiging van de sector interieurbouwers, de groep die binnen de CBM het hardst is getroffen door de coronacrisis, zie de grafiek hierboven. Daarnaast is het aantal matrasfabrikanten dat meedeed aan het onderzoek minimaal. Dat is relevant omdat deze te maken hebben met leveringsproblemen omdat de grondstoffen voor het maken van matrasschuim momenteel schaars zijn. Dat contrasteert met jongste bevindingen van de CBM waaruit zou blijken dat er branchebreed relatief weinig problemen zijn met de toelevering van grondstoffen en/of materialen.

Download hier het complete onderzoeksrapport

Aribert Guiking


 

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2022 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten