Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Jan Meerman heeft last van zijn hormonen

Jan Meerman, voorzitter van brancheorganisatie INretail, stelt in zijn jongste column op de site van de lobbyclub voorstander te zijn van doping. Denk nu niet meteen aan illegale spuiten, geheimzinnige pilletjes en potjes waarvan je het deksel beter niet kunt lichten, maar hij bedoelt BTW-doping. Want die 21% BTW vindt Jan helemaal niks. Hij baalde als een stekker toen in oktober 2012 dat tarief van 19% naar 21% ging en ziet nu het moment om dat terug te draaien. Hij verwijst daarbij naar een rapport van Detailhandel Nederland dat recentelijk verscheen.

Nieuwe banen
In dat rapport worden volgens Meerman ‘de effecten van belastingen op consumptie en werkgelegenhei helder in kaart gebracht. Een eventuele verlaging van de BTW levert meteen een indrukwekkend positief resultaat op. Bij een daling van 3% (van 21% naar 18%) wordt de groei in alle winkelbranches fors aangejaagd. Met veel meer directe werkgelegenheid tot gevolg. Achttienduizend nieuwe banen om precies te zijn.’ Aldus Meerman.

Rooskleurige cijfers
Bij verschijning van dat rapport kon ik de cijfers meteen relativeren toen ik las dat Detailhandel Nederland de opdrachtgever was van het onderzoek. Weliswaar zegt onderzoeksbureau Panteia dat zij verantwoordelijk is voor de inhoud, maar het onderzoek geeft resultaten die de opdrachtgever goed uitkomen. Als de uitkomsten wat minder rooskleurig zouden zijn geweest dan had Jan niet met de dopingvlag gezwaaid zoals nu. Hij gebruikt daarbij, naast het rapport van Detailhandel Nederland, actuele kwartaalcijfers van het CBS die jubelen over de omzetten in de woonbranche. Twee fijne kapstokjes om zijn verhaal aan op te hangen.  

Doping
Jan stelt in zijn column dat ‘wij allang op dit niveau hadden kunnen zitten als men in Den Haag veel eerder was geweest met het terugdraaien van de domste crisismaatregel ooit: De verhoging van de BTW naar 21%.’ En hij vervolgt: ‘Willen we de economie in een blakende vorm krijgen, dan is het, nu, denk ik, het best denkbare moment voor Eric Wiebes om een flinke shot doping te zetten in de economie: Een substantiële verlaging van de BTW.’

Zelfstandigen in de knel
Hierbij passen enige kanttekeningen. Deze week blijkt uit diverse publicaties dat kleine zelfstandige winkeliers nauwelijks profiteren van die opleving in de retail. Omdat zij niet tot een keten behoren, kunnen zij niet concurreren op prijs en hebben zij ook moeite om huurkorting te bedingen, iets wat ketens vaak wel hebben kunnen regelen. Bij koopzondagen kunnen grote winkelketens relatief makkelijk een blik verkopers opentrekken, maar voor zelfstandigen is dat veel moeilijker. Zelfstandigen kunnen zich onderscheiden met advies, maar als zij worden gebruikt als vraagbaak en klanten vervolgens online of bij een keten bestellen, staan zij met lege handen.

Belangen consument
INretail komt op voor de belangen van veel retailers. Maar een keten als Leen Bakker of Kwantum tikt meer aan dan een paar kleine zelfstandigen als je in Den Haag wilt lobbyen. Wanneer je kijkt naar het belang van consumenten dan blijkt dat zij vooral de diversiteit in winkelstraten waarderen en niet in iedere stad een aaneenschakeling van Etossen, Kruidvatten, Hema’s, Manfields en Leen Bakkers willen zien. Daarom zou INretail en Detailhandel Nederland vooral ook moeten opkomen voor de kleine zelfstandige winkelier. Want die heeft het nog steeds heel erg zwaar.

Groeihormonen
Zeg Jan, die club van jou is toch niet alléén bezig om groter te worden? Jullie hebben toch ook oog voor een zekere diversiteit in plaats van eenvormigheid in het retaillandschap? Met bijvoorbeeld die verlaging van de zondagstoeslag (onlangs door INretail de CAO ingerommeld)) bevoordeel je die grote ketens. Want de kleine zelfstandige heeft nauwelijks personeel en profiteert hier dus niet van. Met andere woorden: probeer geen BTW-spuit in de handen van de staatssecretaris te duwen en hou je eigen detailhandelsgroeihormonen een beetje in bedwang.

Aribert Guiking

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2022 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten