Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Matrasrecycling: van slaapkamer naar stal

Matras Recycling Europe verwerkt jaarlijks 300.000 matrassen en dat gaat fors toenemen als een tweede productielijn gereed is. Goed nieuws voor koeien want een deel van de matrassen wordt verwerkt tot koematrassen.

Matras Recyling Europe in Vianen haalt de bulk van de 'grondstoffen' op bij tachtig gemeenten in heel Nederland. Daar worden ingeleverde matrassen verzameld in (huif)karren waarin plaats is voor tien tot twaalf matrassen. Deze worden geplaatst in een container waar zo'n vijftig matrassen in passen en grote vrachtwagens halen deze wekelijks op om zo efficiƫnt mogelijk te vervoeren want matrassen zijn nogal volumineus en feitelijk wordt er veel lucht vervoerd. 'Wij rijden vaste routes en het netwerk wordt steeds dichter', vertelt Ruud Kortink, directeur van Matras Recycling Europe.

Veel schuim
Verzamelde matrassen worden fabrieksmatig uit elkaar getrokken in drie verschillende stromen: het metaal van de veren, het schuim (koudschuim, traagschuim, latex) en het textiel van de tijken. Het textiele aandeel van de tijken is overigens beperkt, volgens Kortink bestaat de helft van de tegenwoordige tijken uit 'schuim'. Het metaal wordt verkocht en omgesmolten, van het schuim worden onder meer (delen van) judomatten en koematrassen geproduceerd.

Koematras
Vandaar dat op de vrachtwagens van het bedrijf een koe staat die lekker op een matras ligt. Dat is een 'mensenmatras', maar in werkelijkheid is de dikte van een koematras 24 mm (voor jongvee) tot 44 mm. De matras geeft de koe comfort, zorgt volgens de producent voor minder stress en daardoor voor een hogere melkproductie en is voor de boer makkelijk makkelijk schoon te houden.

Beperkte verwerkingscapaciteit
Het beeld op de vrachtwagens is sterk hoewel Matras Recyling Europe publicitair niet hard aan de weg timmert. Dat is een bewuste keuze, meent Kortink. 'Het aanbod groeit, maar wij hebben een beperkte capaciteit om te verwerken.' Nu kunnen er 300.000 matrassen op jaarbasis worden verwerkt en er wordt gewerkt aan een tweede lijn waardoor dat aantal kan oplopen tot maximaal 600.000 matrassen.

Europese markt
Jaarlijks worden er in Nederland anderhalf tot twee miljoen matrassen afgedankt, zo wordt geschat. Naast Matras Recycling Europe is RetourMatras een tweede speler die de matrassen verwerkt tot grondstof voor andere producten. Ook in andere Europese landen zijn er verwerkingsbedrijven en het recyclen van matrassen wordt een Europese markt. In Nederland is de overheid al een paar jaar in gesprek met diverse partijen om een oplossing te vinden want de meerderheid van alle oude matrassen verdwijnt in afvalovens om te worden verbrand.

Alternatieve verwerkingsmethoden
Alternatieve methodes zijn onder meer het chemisch uit elkaar halen van de matrassen tot min of meer het oorspronkelijke materiaal en een betere verbranding, dat wil zeggen met een hoger rendement.
In Nederland heeft de overheid beslist dat de matrasproducenten voor de zomervakantie met initiatieven moeten komen om te komen tot alternatieve methoden om oude matrassen te verwerken. Gebeurt dat niet dan wil de minister zelf maatregelen opleggen.

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2019 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten