Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Meer klachten over online shoppen

Nederlanders hebben steeds vaker klachten bij het online winkelen. Te late levering is de meest genoemde klacht, zo blijkt uit cijfers van het CBS.
 


Iets meer dan de helft van de mensen die online aankopen doet, heeft daarover klachten. In 2015 was dat nog 40%. Te late levering is de meest gehoorde klacht. In 2015 klaagde 23% daarover, dit jaar is dat gestegen naar 34%. Op de tweede plaats van meest genoemde klachten met 14% (2015: 12%) gaat het om technische problemen bij het bestellen of betalen, gevolgd door het ontvangen van verkeerde of beschadigde goederen (13%). In 2015 was dat 9%. De cijfers komen uit het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2019’ van het CBS. Dit onderzoek wordt jaarlijks gehouden onder zo'n zesduizend mensen van 12 jaar of ouder.

Meer online kopers
Nederlanders kopen steeds vaker en meer via internet. In 2019 gaf 79% van de 12-plussers (11,8 miljoen mensen) aan iets online gekocht te hebben. In 2015 was dat 70%. De groei komt volgens het CBS vooral doordat het aantal recente online shoppers de laatste jaren sterk is toegenomen. Van de 11,8 miljoen mensen die online iets kochten, deden 9,5 miljoen dat in de afgelopen drie maanden.

Vaker en hogere bedragen
Naast de groei van het aantal online shoppers neemt ook de aankoopfrequentie en het aankoopbedrag toe. Iets meer dan een kwart besteedde tussen 100 en 500 euro; in 2015 was dat 21%. Dit jaar zegt 5% van de onderzochte mensen meer dan 1.000 euro te hebben besteed aan online aankopen. Mannen kopen vaker iets online dan vrouwen en geven gemiddeld ook meer uit.

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2021 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten