Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Vandyck berispt vanwege niet nakomen verplichtingen aan Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Bed- en badmodeleverancier Vandyck heeft te weinig gedaan om mogelijke misstanden bij haar leveranciers in kaart te brengen, zo concludeert de klachten- en geschillencommissie van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.
 


Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) is een samenwerking tussen de Nederlandse overheid, vakbonden, ngo's en kledingbedrijven. Zij proberen samen de arbeidsomstandigheden in naaiateliers — veelal in Turkije en het Verre Oosten — te verbeteren. Ruim negentig Nederlandse mode- en textielbedrijven hebben zich aangesloten bij het Convenant. Vandyck deed dat in april 2017, maar volgens de geschillendencommissie van het CKT is het bedrijf Van Dijk (dat als merknaam Vandyck gebruikt) tekortgeschoten in het actief onderzoek doen naar eventuele misstanden bij haar leveranciers.

Actief onderzoek doen
De ondertekening van het convenant betekent dat deelnemende bedrijven onder meer onderzoek moeten doen naar de arbeidsomstandigheden bij hun leveranciers en een plan van aanpak moeten presenteren om eventuele misstanden aan te pakken. Dat heeft Van Dijk niet gedaan en daarvoor is het bedrijf door de geschillencommissie berispt nadat het geschil was aangedragen door partijen in het convenant

Bang voor politieke inmenging
Van Dijk zegt daarvoor een goede reden te hebben en spreekt liever niet van een geschil, maar van een interpretatie van een bepaalde verwachting. Het bedrijf kreeg het gevoel dat het convenant leidde tot een 'activistische houding' en dat zij zich als bedrijf daardoor zou moeten mengen in politieke discussies in productielanden. Dat ging Van Dijk te ver omdat dit mogelijk de zakelijke relaties die zij met bedrijven in die landen hebben, zou kunnen schaden. Het gevolg was het bedrijf niet meer voldeed aan alle voorwaarden van het convenant en liet weten uit het convenant te willen stappen.

Blijvend deelnemer covenant
Dit bleek echter niet mogelijk (er is een jaar opzegtermijn) en na overleg met mede-ondertekenaars en medewerkers van het convenant heeft Van Dijk alsnog besloten zich te willen scharen achter het convenant. Het bedrijf zegt in een reactie iets te snel conclusies te hebben getrokken en wil daarom afzien van de wens om zich terug te trekken als deelnemer aan het convenant.

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2019 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten