Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Geschillenregeling CBW-erkend grotendeels digitaal

De geschillenregeling CBW-erkend wordt ingericht als digitaal klachtenportaal. Daarnaast wordt geprobeerd om met experts zoveel mogelijk in de beginfase van een geschil al tot een oplossing te komen.

De geschillenregeling CBW-erkend gaat per 1 januari 2020 over naar een nieuw klachtensysteem dat grotendeels digitaal zal werken. Communicatie met alle betrokkenen (consumenten, retailers, deskundigen en bindend adviseurs) verloopt via het online klachtenportaal en op ieder moment is de status van de klacht en de laatste communicatie beschikbaar, zo laat brancheorganisatie INretail weten.

Inzet mediators
Het inzetten van mensen die de geschillen behandelen blijft, maar met behulp van mediators (geschilbehandelaars) zal geprobeerd worden om al in de eerste fase van het geschiltraject tot een oplossing te komen. Emoties, irritaties en (juridische) onkunde spelen vaak een rol bij het ontstaan van het geschil en de geschilbehandelaars krijgen de taak om deze obstakels zo snel mogelijk weg te nemen en te streven naar een oplossing.

Bindende uitspraak
Basisvoorwaarden voor het nieuwe klachtensysteem zijn onafhankelijkheid, kwaliteit en deskundigheid. Voor die eerste twee zaken zal er een bestuur komen met vertegenwoordigers vanuit de retail en vanuit consumenten. Voor de deskundigheid wordt momenteel gezocht naar ‘bindend adviseurs’ . Dit zijn rechters die in de derde fase, na bestudering van alle stukken, tot een onafhankelijke en bindende uitspraak komen.

Nieuwe CBW-erkend voorwaarden
De veranderingen bij de geschillenregeling CBW-erkend betekent dat de 'CBW-erkend' voorwaarden worden aangepast. Dat gebeurt per 1 januari 2020. Leden van INretail kunnen deze voorwaarden nu reeds bestellen zullen deze begin december ontvangen.
Op maandag 2 december organiseert INretail een informatiebijeenkomst in Zeist waar het nieuwe klachtensysteem wordt toegelicht en aanwezigen hierover vragen kunnen stellen.

Meer informatie: www.inretail.nl


 

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2022 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten