Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Nieuwe geschillenregeling CBW-erkend Wonen

Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe geschillenregeling CBW-erkend in werking. Deze heet vanaf die datum UitgesprokenZaak.nl en via dit portal zal veel worden afgehandeld. Hierbij de grootste veranderingen.

Tot 31 december zijn de voorwaarden van CBW-erkend Wonen nog van toepassing, daarna vallen de aankopen onder de nieuwe geschillenregeling van de Stichting UitgesprokenZaak.nl en zullen geschillen zoveel mogelijk digitaal worden verwerkt via het portal UitgesprokenZaak.nl. Wij zetten een aantal nieuwe spelregels op een rij.

Verkorte termijn klachtoplossing
Een geschil wordt pas behandeld als de verkoper (retailer) de kans is gegeven een aanbod te doen, de consument heeft gereageerd op het aanbod en de verkopende partij de kans heeft gekregen om de klacht op te lossen. De termijn voor klachtoplossing is bepaald op 6 weken, tenzij de verkoper een andere redelijke termijn voor de klachtoplossing nodig heeft en deze is medegedeeld aan de klant. Voor ondernemers wordt digitale communicatie verplicht.

Drie fases in procedure
De procedure kent drie fases:
1. Bevoegdheid en bemiddeling door onafhankelijke geschilbehandelaar
2. Deskundigenbezoek en bemiddelingspoging
3. Oordeel bindend adviseur, zonodig voorafgegaan door vragen of videoconference

Kosten
Een belangrijk verschil met de nu nog geldende regeling is dat in de nieuwe geschilregeling de behandeling van het geschil wordt gestaakt wanneer er sprake is van bedrijfsbeƫindiging of een faillissement. Er is geen nakomingsgarantie.
Even wat cijfers. Om een geschill in behandeling te kunnen nemen moet het gaan om een koopsom van tenminste 250 euro. De verkoper/ondernemer moet de geschilkosten per fase te betalen, in totaal maximaal 250 euro als de consument de hele procedure doorloopt en verliest. De behandelingskosten voor de verkoper zijn maximaal 525 euro plus de vergoeding voor de geschilkosten van de consument, 250 euro.

Vragen?
Op de site van INretail staan de belangrijkste wijzigingen naast de oude regeling. Ook kun je via de site de meest gestelde vragen + antwoorden over de nieuwe procedures en voorwaarden vinden. Op 2 december is er een speciale bijeenkomst over de nieuwe geschillenregeling in het kantoor van INretail te Zeist.

Meer informatie: www.inretail.nl

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2021 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten