Yataz nieuws & blog


Zoek naar artikelen:

 

Werkwijze Geschillencommissie Wonen gaat op de schop

De werkwijze van de Geschillencommissie Wonen gaat anders ingevuld worden. INretail heeft daar ideeën over en wil deze voorleggen aan de leden om te komen tot een nieuwe invulling.

Leden van INretail (binnen het segment Wonen) zijn 'CBW-erkend'. Onderdeel van de CBW-erkeningsregeling is het bestaan van een geschillencommissie waar de consument terecht kan als hij bepaalde klachten heeft over geleverde (of te leveren) producten of diensten van een winkelier die CBW-erkend is. De Geschillencommissie Wonen is de grootste kostenpost van CBW-erkend en de subsidie vanuit de overheid wordt teruggeschroefd. Reden voor INretail om na te denken over een andere invulling van het CBW-erkend principe.

Bijeenkomst met leden
INretail denkt dat de regeling goedkoper, efficiënter en flexibeler kan en heeft een aantal ideeën om dit te concretiseren. Op 20 maart presenteert de branchevereniging een 'alternatieve invulling waarna we de voors- en tegens met elkaar bespreken.' De uitkomsten worden vervolgens teruggekoppeld aan het bestuur en de ledenraad van INretail.

CBW-erkend
Het begrip 'CBW-erkend' is vernoemd naar de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW), de voorloper van INretail Wonen. Een winkelier die het logo CBW-erkend voert, geeft consumenten zekerheden omdat aan de erkenningsregeling een aantal voorwaarden zijn verbonden die te maken hebben met onder meer (aan)betalen, annuleren, levertijd, vervoer en garantie. Consumenten zien het CBW-erkend logo veelal als een soort keurmerk, maar dat is het niet. Je zou het kunnen zien als een zekerheidswaarborg voor de consument.

Meer over de bijeeenkomst op 20 maart is hier te lezen. Zie ook: www.cbw-erkend.nl


 

<< Ga terug naar de vorige pagina

© 2022 YATAZ
Platform voor professionals in de woonbranche
MILNED Internetdiensten